ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะปัสสาวะ Hand refractometers จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะ
ประกาศ ณ วันที่ 18/06/2561