ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะ
ประกาศ ณ วันที่ 18/06/2561