ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 20/06/2561