ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องผ่าตัดช่องท้อง (อุปกรณ์เสริม) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- แบบ ปปช (ราคากลาง)
- คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศ ณ วันที่ 20/06/2561