ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง หมายเลขครุภัณฑ์ ๓ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๖๑-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 21/06/2561