ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓ รพ.สฎ.๗๔๙๐-๐๑๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 22/06/2561