ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แผนการจัดซื้อ
ประกาศ ณ วันที่ 26/06/2561