ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้ป่วยสแตนเลส แถวละ ๔ ตัว จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้ผู้ป่วยสแตนเลส
ประกาศ ณ วันที่ 29/06/2561