ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โคงการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (เบอร์ L,M,S,XS) จำนวนประมาณ ๕๗,๐๐๐ กล่อง (๑๐๐ ชิ้นกล่อง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 02/07/2561