ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบครุภัณฑ์การแพทย์ Anterior Sement OCT
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Anterior Sement OCT
ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2561