ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ร่างประกาศจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 05/07/2561