ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น CNS-๙๗๐๑K,BSN-๖๓๐๑K หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๓ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 05/07/2561