ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคา ซื้อวัสดุวัสดุการแพทย์ ท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบเหนือกล่องเสียงแบบมีท่อดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Larynxgeal Mask Airway)(๔๐-L๐.๓-๐๑) จำนวน ๑๘๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 30/05/2561