ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องผ่าตัดช่องท้อง (อุปกรณ์เสริม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัด
- เอกสารประกวดราคา
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- แบบ ปปช (ราคากลาง)
ประกาศ ณ วันที่ 05/07/2561