ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตาราง ปปช.
- BOQ
- คุณลักษณะเฉพาะ
- แบบติดตั้งท่อก๊าซ
- แบบอ่างล้างเครื่องมือ
- ใบปะหน้าแบบ
- ประกาศ
- เอกสารประกวดราคา
ประกาศ ณ วันที่ 05/07/2561