ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รหัสแผน P61060033303 รหัสเผยแพร่ M61060026011)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเผยแพร่
ประกาศ ณ วันที่ 06/07/2561