ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอนฟองน้ำอัดหุ้มหนัง PVC (ขนาดกว้าง ๑๘ นิ้วXยาว ๖๘ นิ้ว X หนา ๒ นิ้ว) จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ ณ วันที่ 08/06/2561