ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อและกางเกงแพทย์ชายสีเขียว (ขนาดตัวเสื้อรอบอก ๔๖ น้ิว ตัวเสื้อยาว ๒๘ น้ิว ไหล่ยาว ๒๐ น้ิว และกางเกงรอบสะโพก ๔๙ น้ิว ความยาวกางเกง ๓๘ นิ้ว) จำนวน ๒๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ ณ วันที่ 08/06/2561