ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ติดมากับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ตัวที่ ๑ ตัวที่ ๒) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 11/07/2561