ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาซื้อ ยา imatinib 100 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตาราง ปปช.07
ประกาศ ณ วันที่ 12/07/2561