ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รหัสแผน P61050005625 รหัสเผยแพร่ M61050004391)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 23/05/2561