ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ด้ามจี้สำหรับใช้กับเครื่องจี้เชื่อมและปิดเส้นเลือดด้วยความถี่สูง จำนวน ๓๐ ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ 12/07/2561