ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น INFX-๘๐๐๐C ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๑ รพ.สฎ.๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 12/07/2561