ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาซื้อ contrast media ชุดที่ 1 จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตาราง ปปช.๐๗
ประกาศ ณ วันที่ 12/07/2561