ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Suction Low Pressure จำนวน ๓๘ ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 Scution
ประกาศ ณ วันที่ 12/07/2561