ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดกาวน์ผ่าตัด สีเขียวเข้ม (ขนาดตัวรอบอก ๕๔ นิ้ว ตัวเสื้อยาว ๔๙ นิ้ว แขนเสื้อยาว ๓๐ นิ้ว) จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ ณ วันที่ 25/06/2561