ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดเข้า MRI ได้ (Implantable Cardioverter Defibrillator) จำนวนประมาณ ๔๐ เครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 23/07/2561