ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ร่างประกาศ
- ร่างเอกสาร
ประกาศ ณ วันที่ 26/07/2561