ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รหัสแผน P61070015599 รหัสเผยแพร่ M61070011235)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 03/08/2561