ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ CBC จำนวน ๒๓,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบตาราง ราคากลาง ป.ป.ช.
ประกาศ ณ วันที่ 20/06/2561