ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๓ เครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเผยแพร่เผนจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจ
ประกาศ ณ วันที่ 07/08/2561