ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคำนวณเลขแบบมีกระดาษ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ ณ วันที่ 09/08/2561