ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา โดยจ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ ณ วันที่ 09/08/2561