ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Cyclophotocoagulation จำนวน ๑ เครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเผยแพร่เผนจัดซื้อ Cyclophotocoagulation
ประกาศ ณ วันที่ 10/08/2561