ภาพโดย : งานเวชนิทัศน์์

โครงการรากฟันเทียบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙)

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ คณะโครงการรากฟันเทียบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔