ภาพโดย : งานเวชนิทัศน์์

รับน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจ มั่นสู่ " H S H." ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะของกลุ่มการพยาบาลนำทีมโดย นางเพียงใจ นวลหนู ห้วหน้าพยาบาล ต้อนรับพยาบาลจบใหม่ "รับน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจ มั่นสู่ N SH. .ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ