ภาพโดย : งานเวชนิทัศน์์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์,พิธีทำบุญตักบาตร,พิธีศาสนามหามงคล

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีศาสนามหมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐