หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

ป้อนคำที่ต้องการ:

ชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์
 Operator  0
 งานรังสีวินิจฉัย  7101
 เวชศาสตร์นิวเคลียร์  7126
 งานบริหารคลังยา  1201
 งานซ่อมบำรุง  1300
 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  1400
 งานจ่ายกลาง  1501
 งานซักฟอก  1601
 งานแพทย์แผนไทย  2184
 นิติเวชวิทยา  1631
 งานจิตเวช  1640
 งานผลิตยา(โรงน้ำเกลือ)  1651
 งานEMS  1669
 OPD-ศัลยกรรมกระดูก  1820
 ห้องตรวจพิเศษ 2009  1831
 งานพัสดุสำนักงาน ชั้นบน  2501-2503
 พยาธิวิทยากายวิภาค  7322
 งานเครื่องมือแพทย์  2510
 งานพัสดุสำนักงาน/คลังพัสดุ  2500,2505
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมระบบประสาท  4300,4329
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็ง  2400
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง  4230,4239
 งานบริบาลเภสัชกรรม  2299
 งานห้องสมุด  2296
 งานผลิตและพัฒนาบุคลากร  2294,2295
 งานศูนย์ข้อมูล  2293
 งานพัฒนาคุณภาพ(TQM)  2290-2291
 ห้องจัดเก็บรายได้  4130,4131
 ฝ่ายการเงิน  2281-2286
 งานทันตกรรม  2270,2271
 ห้องตรวจการได้ยิน  2261
 OPD-หูคอจมูก  2260
 OPD-ตา  2250,2251
 ห้องผ่าตัดตา  2258,2259
 กลุ่มการพยาบาล  2240
 งานการเจ้าหน้าที่  2235-2238
 งานธุรการ  2230-2231
 งานเวชกรรมสังคม ห้องเครือข่าย  2227
 งานเวชกรรมสังคม  2225
 งานอาชีวเวชกรรม  2223
 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  2221,2222
 มูลนิธิโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  2220
 งานศูนย์คอมพิวเตอร์  2210-2214
 ฉีดยาทำแผล  2198
 สำนักงานเลขาผู้บริหาร  2203-2204
 ห้องผ่าตัดเล็ก  2197
 ห้องตรวจพิเศษ  2194
 OPD-อายุรกรรม ห้องตรวจปอด  7210
 OPD-ประกันสังคม  2190,2199
 OPD-นรีเวชกรรม  2189
 OPD-ฝากครรภ์  2181-2183
 OPD-กุมารเวชกรรม  2170-2172
 การเงิน-พรบ.  2161
 การเงิน-OPD  2160
 งานศูนย์ข้อมูลยา  2152
 งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก  2151,2154
 LAB-OPD  2140-2142
 OPD-อายุรกรรม  2130,2131,2133
 OPD-ศัลยกรรม  2120,2121
 งานประกันสุขภาพ  2118
 งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ห้องบัตร)  2110-2116
 งานหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก หญิง  1910
 OPD-ผิวหนัง  1810,1811
 งานหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก ชาย  1900
 งานเวชระเบียนและสถิติ  2610-2611
 ห้องผ่าตัดใหญ่  2700,2709
 กลุ่มงานวิสัญญี  2720,2729
 งานหอผู้ป่วยสูติกรรม1 (ห้องคลอด)  7400
 งานหอผู้ป่วยหนัก(ICU)  2810,2819
 หน่วยไตเทียม  2820,2821
 งานเครื่องมือแพทย์ ข้าง ICU  2830
 งานสวัสดิการสังคม  2831
 ห้องให้คำปรึกษา  2832
 ห้องบริจาคอวัยวะ  2834
 ศูนย์การเรียนรู้เจ็บป่วยเรื้อรัง  2835
 งานกิจกรรมบำบัด  2900
 งานกายอุปกรณ์  2901
 งานกายภาพบำบัด  2910
 งานหอผู้ป่วย หน่วย-เนย  2920/2929
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2  4430,4439
 งานหอผู้ป่วยพิเศษประจักษ์  2999
 ศูนย์แพทย์  3101
 งานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม1  4100
 ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง  4125
 งานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2  4158
 งานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม3  4160,4169
 งานหอผู้ป่วยเด็กป่วยหนัก(NICU)  4170
 ญสส.  7292
 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  4192
 งานหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม  4200/4229
 งานจ่ายยาผู้ป่วยใน  4240-4242
 งานหอผู้ป่วยสูติกรรม2  4250
 งานหอผู้ป่วยสูติกรรม3  4280
 การเงิน-IPD  4290
 ญสส. สำนักงาน  4191
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย1  6430,6439
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย2  4330
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง1  4350/4379
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง2  4380/4389
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1  4420,4429
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2  4430,4439
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1  4450,4479
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง2  4480,4489
 ห้องส่องกล้อง  4481,4484
 echo(ห้องตรวจคลื่นหัวใจ)  4482
 งานโภชนาการ  5100/5200
 ห้องบัตรER  6110
 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)  6120,6121
 ศูนย์ส่งต่อ(Refer)  1006,1007
 X-RAY-ER  6130
 งานจ่ายยาตึกอุบัติเหตุ  6150,6151
 การเงิน-ER  6160
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย3  6200/6229
 LAB-เคมีคลินิก  6240-6243,6245
 LAB-จุลชีววิทยา  6244
 ห้องผ่าตัด หูคอจมูก  6300-6301
 ศูนย์โรคหัวใจ(CCU)  6350,6358
 ห้องผ่าตัดหัวใจ cath lab  6380
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย4  6400/6429
 งานธนาคารเลือด  7300,7301
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย1  6500/6529
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย2  6580/6589
 งานหอผู้ป่วยพิเศษ VIP  6600,6629
 รักษาความปลอดภัย  8888

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานราชการ

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2926
 • สสจ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 7784
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2591 1000
 • กรมการแพทย์ โทร. 0 2591 8339-45
 • กรมอนามัย โทร. 0 2590 4000-99
 • กรมควบคุมโรคติดต่อ โทร. 0 2590 3001
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0 2589 9850-8
 • กรมสุขภาพจิต โทร. 0 2527 0289-98
 • สนง.คณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0 2590 7000
 • องค์การเภสัชกรรม โทร. 0 2246 0042
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทร. 0 2951 1286-9
 • สำนักงาน ททท. สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7728 8818-9
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ โทร. 0 7728 3970
 • สถานีเดินรถประจำทาง โทร. 0 7720 0032
 • สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7731 1213
 • สนามบินสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7744 1230
 • สนามบินสมุย โทร. 0 7742 5011
 • ที่ทำการไปรษณีย์ โทร 0 7727 2013
 • ตรวจคนเข้าเมือง โทร. 07727 3217
 • สถานีตำรวจเมืองสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2211
 • สวท.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7728 2127
 • โรงพยาบาลศูนย์สราญรมย์ โทร. 0 7731 1508
 • ว.พยาบาลฯสุราษฎร์ธานี โทร 0 7727 2571
 • ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง โทร. 0 7721 1652-7
 • ศูนย์สุขภาพจิต 4 โทร. 0 7731 1308
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0 7728 3939
 • การประปาสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2683
 • เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2878
 • ประกันสังคมจังหวัด โทร. 0 7727 3800
 • ปศุสัตว์จังหวัด โทร. 0 7727 2990