หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

ป้อนคำที่ต้องการ:

ชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์
 Operator  0
 งานรังสีวินิจฉัย  1101
 เวชศาสตร์นิวเคลียร์  1126
 งานบริหารคลังยา  1200
 งานซ่อมบำรุง  1300
 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  1400
 งานจ่ายกลาง  1500
 งานซักฟอก  1600
 งานแพทย์แผนไทย  1620
 นิติเวชวิทยา  1630
 งานจิตเวช  1640
 งานผลิตยา(โรงน้ำเกลือ)  1650
 งานEMS  1669
 OPD-ศัลยกรรมกระดูก  1820
 ห้องตรวจพิเศษ 2009  1830
 งานพัสดุสำนักงาน ชั้นบน  2600-2602
 พยาธิวิทยากายวิภาค  2520-2521
 งานเครื่องมือแพทย์  2510
 งานพัสดุสำนักงาน/คลังพัสดุ  2500-2504
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมระบบประสาท  2420-2421
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็ง  2400
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง  2300
 งานบริบาลเภสัชกรรม  2299
 งานห้องสมุด  2296
 งานผลิตและพัฒนาบุคลากร  2294
 งานศูนย์ข้อมูล  2293
 งานพัฒนาคุณภาพ(TQM)  2290-2291
 ห้องจัดเก็บรายได้  2287
 ฝ่ายการเงิน  22281-2286
 งานทันตกรรม  2270
 ห้องตรวจการได้ยิน  2261
 OPD-หูคอจมูก  2260
 OPD-ตา  2250
 ห้องผ่าตัดตา  2258
 กลุ่มการพยาบาล  2240
 งานการเจ้าหน้าที่  2235
 งานธุรการ  2230-2231
 งานเวชกรรมสังคม ห้องเครือข่าย  2227
 งานเวชกรรมสังคม  2225
 งานอาชีวเวชกรรม  2223
 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  2221
 มูลนิธิโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  2220
 งานศูนย์คอมพิวเตอร์  2210-2214
 Service Plan  2205
 ฉีดยาทำแผล  2198
 สำนักงานเลขาผู้บริหาร  2203-2204
 ห้องผ่าตัดเล็ก  2197
 ห้องตรวจพิเศษ  2194
 OPD-อายุรกรรม ห้องตรวจปอด  2192
 OPD-ประกันสังคม  2190
 OPD-นรีเวชกรรม  2189
 OPD-ฝากครรภ์  2180-2183
 OPD-กุมารเวชกรรม  2170-2172
 การเงิน-พรบ.  2161
 การเงิน-OPD  2160
 งานศูนย์ข้อมูลยา  2152
 งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก  2151
 LAB-OPD  2140
 OPD-อายุรกรรม  2130/2131
 OPD-ศัลยกรรม  2120/2121
 งานประกันสุขภาพ  2118
 งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ห้องบัตร)  2112
 งานหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก หญิง  1910
 OPD-ผิวหนัง  1810
 งานหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก ชาย  1900
 งานเวชระเบียนและสถิติ  2610-2611
 ห้องผ่าตัดใหญ่  2700
 กลุ่มงานวิสัญญี  2720
 งานหอผู้ป่วยสูติกรรม1 (ห้องคลอด)  2800-2801
 งานหอผู้ป่วยหนัก(ICU)  2810
 หน่วยไตเทียม  2820
 งานเครื่องมือแพทย์ ข้าง ICU  2830
 งานสวัสดิการสังคม  2831
 ห้องให้คำปรึกษา  2832
 ห้องบริจาคอวัยวะ  2834
 ศูนย์การเรียนรู้(KM)  2835
 งานกิจกรรมบำบัด  2900
 งานกายอุปกรณ์  2901
 งานกายภาพบำบัด  2910
 งานหอผู้ป่วย หน่วย-เนย  2920/2929
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2  2930
 งานหอผู้ป่วยพิเศษประจักษ์  2999
 ศูนย์แพทย์  3101
 งานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม1  4100
 ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง  4125
 งานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2  4130
 งานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม3  4139
 งานหอผู้ป่วยเด็กป่วยหนัก(NICU)  4160
 ญสส.  4180
 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  4181
 งานหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม  4200/4229
 งานจ่ายยาผู้ป่วยใน  4241-4242
 งานหอผู้ป่วยสูติกรรม2  4250
 งานหอผู้ป่วยสูติกรรม3  4280
 การเงิน-IPD  4290
 ญสส. สำนักงาน  4293
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย1  4300/4329
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย2  4330
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง1  4350/4379
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง2  4380/4389
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1  4400
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2  4430
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1  4450
 งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง2  4480
 ห้องส่องกล้อง  4481
 echo(ห้องตรวจคลื่นหัวใจ)  4482
 งานโภชนาการ  5100/5200
 ห้องบัตรER  6110
 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)  6120-6121
 ศูนย์ส่งต่อ(Refer)  6190-6191
 X-RAY-ER  6130
 งานจ่ายยาตึกอุบัติเหตุ  6150
 การเงิน-ER  6160
 นิติเวชวิทยา ER  6170
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย3  6200/6229
 LAB-เคมีคลินิก  6240-6241
 LAB-จุลชีววิทยา  6244
 ห้องผ่าตัด หูคอจมูก  6300-6301
 ศูนย์โรคหัวใจ(CCU)  6350
 ห้องผ่าตัดหัวใจ cath lab  6380
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย4  6400/6429
 งานธนาคารเลือด  6480
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย1  6500/6529
 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย2  6580/6589
 งานหอผู้ป่วยพิเศษ VIP  6600
 รักษาความปลอดภัย  8888

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานราชการ

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2926
 • สสจ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 7784
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2591 1000
 • กรมการแพทย์ โทร. 0 2591 8339-45
 • กรมอนามัย โทร. 0 2590 4000-99
 • กรมควบคุมโรคติดต่อ โทร. 0 2590 3001
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0 2589 9850-8
 • กรมสุขภาพจิต โทร. 0 2527 0289-98
 • สนง.คณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0 2590 7000
 • องค์การเภสัชกรรม โทร. 0 2246 0042
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทร. 0 2951 1286-9
 • สำนักงาน ททท. สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7728 8818-9
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ โทร. 0 7728 3970
 • สถานีเดินรถประจำทาง โทร. 0 7720 0032
 • สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7731 1213
 • สนามบินสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7744 1230
 • สนามบินสมุย โทร. 0 7742 5011
 • ที่ทำการไปรษณีย์ โทร 0 7727 2013
 • ตรวจคนเข้าเมือง โทร. 07727 3217
 • สถานีตำรวจเมืองสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2211
 • สวท.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7728 2127
 • โรงพยาบาลศูนย์สราญรมย์ โทร. 0 7731 1508
 • ว.พยาบาลฯสุราษฎร์ธานี โทร 0 7727 2571
 • ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง โทร. 0 7721 1652-7
 • ศูนย์สุขภาพจิต 4 โทร. 0 7731 1308
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0 7728 3939
 • การประปาสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2683
 • เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2878
 • ประกันสังคมจังหวัด โทร. 0 7727 3800
 • ปศุสัตว์จังหวัด โทร. 0 7727 2990